Farmacy

May 18 2018

Naslovnica – Oktal Pharma d, pharma international.#Pharma #international

Oktal Pharma

Novosti

Temeljem lanka 69. Stavke 5. Zakona o igrama na sre u (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, i 143/14) te lanka 1. Pravilnika o prire ivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 08/10), a u skladu s Pravilima nagradne igre i temeljem suglasnosti Ministarstva financija RH, KLASA: UP/I-460-02/17-01/108, Ur.broj: 513-07-21-01/17-3 od 8.o ujka 2017., izdane za tvrtku Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb.

. i osvoji iPhone7, uz malo sre e

Pharma international

Va e zdravlje

Pharma international

Kontakt

Utinjska 40, 10020 Zagreb Hrvatska

tel.: +385 1 6595 777

faks: +385 1 6595 701

Pridru ite nam se

Oktal pharma d.o.o. pristigle podatke prikupljat e i pohranjivati u bazu kandidata te e ih koristiti isklju ivo za potrebe mogu eg uklju ivanja u selekcijski postupak.

Kandidat garantira da su poslani podatci to ni i istiniti te je suglasan s njihovim prikupljanjem i obradom u navedene svrhe

O nama

Uvijek emo se truditi biti u trendu suvremenog poslovanja i svojim klijentima pru iti to kvalitetniju uslugu radi zadovoljenja njihovih elja i potreba.

Postojanost poslovne strategije postavila je temelje za razvoj povjerenja kupca i omogu ila uspje no irenje partnerskih odnosa na svim razinama.

Izdvojeni proizvodi

Ponuda proizvoda iz na eg zastupni kog asortimana sada ve prelazi brojku 200. Obzirom na njihova razli ita indikacijska podru ja, kao i na stalno nove proizvode u ponudi, ovim putem nastojat emo napraviti odabir po odre enim kriterijima (sezonski proizvodi novi proizvodi) kako bismo vam olak ali potragu za rje enjem ili barem na inom ubla avanja trenutnog ili mo da dugotrajnijeg zdravstvenog ili estetskog problema.

Pharma international

Vrlo suha i atopiji sklona ko a

NOVO – DEXYANE linija

Pharma international

Sinomarin Cold & Flu Relief

100 % prirodan nazalni dekongestiv, 2,3 % hipertoni na otopina morske vode s eukaliptusom, spearmintom i timijanom

Pharma international

Octenisan md gel za nos

Antimikrobni gel za nos

Pharma international

Lije enje ekcema

NOVO – DEXYANE MeD – Medicinski proizvod za lije enje ekcema:

atopijski ekcem, kontaktni ekcem i kroni ni ekcem ruku

Pharma international

Prevencija strija

Za budu e mame – bez strija!

Pharma international

Veralgin sprej za usnu sluznicu

Suhi ekstrakt kaduljinog lista, dekspantenol

Pharma international

Njega atopi ne i vrlo suhe ko e

EXOMEGA – STERILNA emolijentna njega s ekstraktom izdanaka Rhealba zobi

Pharma international

MOLUSK

Za lije enje infekcije Molluscum contagiosum

Pharma international

Biolectra IMMUN cink + selen

Direkt granule – okus naran e i limuna

Written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *