PHARMACY

May 19 2020

Zealand Pharma, amylin pharma.

#Amylin #pharmaamylin pharma

Amylin pharma

Zealand Pharma – analyse 22-05-2017

Zealand Pharma er en langsigtet attraktiv investeringscase fordi:

Zealand har nu Soliqua 100/33 og Suliqua godkendt for markederne i USA og Europa. Partneren, Sanofi, er i fuld gang med at udrulle salget. Sanofi har i USA opn et bekr ftelse for tilskud hos en r kke forsikringsselskaber, og i Europa har man i maj bnet for salget i Holland. Zealands indt gter herfra vil vokse markant fremover. I Q1 var indt gterne p beskedne 2,9 mio. kr. Der er tale om et kombinationsprodukt af Lantus og Lyxumia, men der benyttes to produktnavne.

Lyxumia blev godkendt i 2013 i EU og s lges i dag i over 45 lande. Indt gten var I Q1 p skuffende 5,1 mio. kr. I USA er salget under navnet Adlyxin f rst igangsat den 04-01-2017 pga. senere godkendelse her.

Strategien frem mod 2020 g r ud p at anvende indt gterne fra de ovenfor n vnte produkter til hurtig udvikling af egne produkter med en sn ver og m lrettet karakter. Det drejer sig om et l gemiddel til brug ved korttarmssyndrom, en n dpen l sning for diabetikere, der kan bruges i kritiske situationer med for lavt blodsukker samt dasiglucagon til brug i en kunstig bugspytkirtel.

Et samarbejde med Beta Bionics udvikler sig godt. Boehringer Ingelheim har valgt at g videre med udvikling af stoffet amylin med igangs ttelse af kliniske studier senere i r. Samarbejdsaftalen med Boehringer Ingelheim rummer meget store milep lsbetalinger, hvilket vil bero p succesfuld udvikling.

Zealand forventer at komme med data fra de gennemf rte og igangv rende fors g med glepaglutide og dasiglucagon (begge ejet fuldt ud af Zealand) i hhv. Q2 og andet halv r (mulige kurstriggere positivt s vel som negativt).

Samlet mener vi, at b rsv rdien m anses for lav set i forhold til den store elasticitet opad for indtjeningen i de kommende r. Vi har tillid til, at reinvesteringen af de forventede indt gter i de n ste produkter vil v re v rdiskabende. Som investor b r man ved et k b kunne p regne mindst tre rs ejertid. Aktien er langsigtet i hele sin natur og risikoen inden for biotek er altid h j.Written by admin


Leave a Reply